ABRAZIV-SUYUQLIKLI ISHLOV

ABRAZIV-SUYUQLIKLI ISHLOV – tarkibida erimagan abraziv donalar bo’lgan suyuqlik oqimini ishlanadigan sirtga katta tezlikda yo’naltirib, oldingi ishlovdan qolgan izlarni yo’qotish. Bu usul quyma va toblangan metallarni turli sirtqi shikastlardan tozalashda qo’llaniladi.