ABRBANDI CHO’PSA

ABRBANDI CHO’PSA (forscha) – abrband ichimlik ichida qo’llaniladigan asbob (uzunligi 2 metr, yo’g’onligi 20 sm bo’lgan silliqyog’och — cho’p). Ishlatilishi: ikki Arbandi cho’psa abrbandi qilish uchun qatlangan tanda qati orasiga solinib, ikki chetiga keltiriladi, ikki uchidan tirqish ip bog’lab, qo’lqoziqlarga tortiladi, ostiga tirgak qo’yiladi va unga tandaning livitlari yoyib qo’yilib, yuziga gullar chiziladi.