AVR

AVR (Arabcha — yalang’och) — pichoqning uchidan zihigacha, ketmonning ikki chuvuq oralig’i, o’roqning uchidan bo’g’zigacha charxlanib yupqalantirilgan qismi (tig’ bilan asbob yuzi orasidagi kiyalik). Shunday asboblar avrdor (avrdor pichoq, avrdor ketmon va shu kabi) deb yuritiladi.