AVIATSIYA

Inson qadim-qadimdan qush kabi uchishni, burgutdek baland tog’ cho’qqilari ustida parvoz qilishni orzu qilib kelgan. Ertaklardagi «uchar gilam» va «uchar ot»lar bekorga to’qib chiqarilmagan. Ajdodlarimizdan qaysi biri bolaligida varrak uchirmagan? … Read More

AVESTO

Eng qadimiy kitob qayerda paydo bo’lgan? Bu savolga yaqin-yaqinlargacha aniq javob berib bo’lmasdi. Tarixchi olimlar haqiqatni izlab topmoqdalar. Ularning tadqiqoti natijasida, eng mo’tabar, qadimgiqo’lyozma Avesto ekanligi ma’lum bo’ldi. Bunodir kitob … Read More

ATOM

ATOMMiloddan uch yuz yil avval Yunonistonda faylasuf olimlar har qanday modda, har qanday buyumni mayda bo’laklarga bo’lish mumkinligi to’g’risida fikr bildirganlar. Toshni kukun qilib maydalash, suvni esa sochib yuborish mumkin … Read More

ATMOSFERA

ATMOSFERASiz bilan biz bir necha yuz kilometr chuqurlikdagi okean tubida yashaymiz. Hayron bo’lmang. Bu okeanning qirg’oqlari yo’q, u butun Yer sharini o’rab turadi. Uning tubi — Yerning butun sirti, vodiylari, … Read More

ASTRONOMIYA

Eng qadimgi davrlardayoq odamlar Quyosh, Oy, sayyoralar, yulduzlar osmonda muayyan qonuniyat bo’yicha harakatlanishini sezishgan va bu hodisalarni o’rgana boshlashgan. Buyuk o’zbek olimi Ulug’bek ham shunday kishilardan biri bo’lgan. Unga qadar … Read More

ASL METALLAR

Dengiz tubida g’arq bo’lgan kemalar yotibdi. Ularning yelkanlari allaqachonlar chirib ketgan, kema bortining qoldiqlarini chig’anoq va suvo’tlar qoplagan, temir qismlarini esa zang bosgan. Bronza zambaraklar dengizning sho’r suvi ta’siridan qorayib … Read More

ASALARI

Asalni xush ko’rmaydigan odam bo’lmasa kerak. Bu ajoyib mahsulot asalari uyasidagi mum kataklaridan olinishini hamma yaxshi biladi. Uyaga esa asalni asalari olib keladi. Asalarini bolari deb ham atashadi. Asalari qadimdan … Read More

ARXIMED

(taxminan miloddan aw al 287— 212-yillar) Arximed Yunonistonning buyuk olimlaridan, ixtirochilaridan biri bo’lgan. Siz hali maktabga bormasingizdanoq Arximed ixtirolaridan biri bilan tanishgansiz. Onangiz chuchvaraga qiyma chiqarayotganda go’sht qiymalagich ichidagi vintsimon … Read More

ARTIST

San’atga astoydil mehr qo’yib, unga hayotini baxshida etgan va yuksak mahorat cho’qqilarini egallagan har bir san’at kishisi – u musiqachi bo’ladimi, rejissyor, rassom yoki yozuvchi bo’ladimi, u haqda ba’zan “Qanday … Read More