Gidrofitlar

Gidrofitlar – suvda va nam sharoitda o`suvchi o`simliklar.