Golfstrim

Golfstrim– Atlantika okeanining shimoliy qismidagi iliq oqim.