Gidrologik axborot

Gidrologik axborot -suv manbalari (Daryo, ko’l, suv ombori va h. k.) ning o’tgan davrdagi, hoz. va kelajakda kutiladigan holati haqidagi gidrolo- gik ma’lumotlar to’plami. Gidrologik ma’lumotlar maxsus kuzatish joylari (gidrologik stantsiya va gidrologik kuza- TUV manzilis) to’planadi. Bu ma’lumot- lar qayta ishlanib, tahlil qilinib g.a. sifatida umumlashtiriladi. G. a. aholi, ishlab chiqarish va b. manfaatdor muassa- salarga maxsus rasmiy xabarnoma (Byul- leten) yoki ommaviy axborot vositalari (televidenie, radio, gazeta) orqali etka- ziladi.