GILBERT FAZOSI

GILBERT FAZOSI – Evklid fazosi tushunchasini cheksiz o’lchovli hol uchun umumlashtiruvchi matematik tushuncha. Nemis matematigi D. Gilbert tekshirgan. Matematikaning turli sohalari va nazariy fizikada qo’llaniladi.