Girokompas

Girokompas (Giro… va kompas) — geografik meridianiga nisbatan ke- malar yo’lini ko’rsatib beruvchi asbob. Ishlash tarzi giroskop b-n erning sut- Kalik aylanishi xossalaridan foyda- lanishga asoslangan; bu g’oyani frantsuz olimi L. Fuko taklif qilgan. G. kema- larning biror mo’ljalga va b. kemalarga tomon yo’nalishini aniqlash uchun ishla- tiladi. Kemaning chayqalishi tufayli G.ning noto’g’ri ko’rsatishi maxsus mosla- malar yordamida tuzatib turiladi. G.ning kamchiligi shuki, qutb kengliklarida yo’naltirish kuchi kamayadi.