Gravyura qay tariqa tayyorlanadi?

Kitob bezaklarini tayyorlash uchun dastavval relyef-sidirg’a suvratni yog’och yoxud metall yuzaga tushirish kerak. So’ngra uni bo’yoq bilan qoplash va bir varaq qog’oz yotqizish lozim. Bezak taxt bo’ladi. Shunday qilib, relyef-sidirg’a suvratdan iz olish, xuddi shuningdek bu texnikadan foydalanadigan grafika turi gravyura nomini tashiydi. XV asrda Yevropada vujudga kelgan gravyura bir talay unsurlar bilan tayyorlanadi. U agar bo’yoq bo’rtiq rasmning yuzasini qoplasa, bo’rtiq bo’ladi. Qoida tariqasida, bunday tasvirni yog’ochga yoki linoleumga o’yishadi. Botiq gravyurada bo’yoq ko’pincha metallga — mis yoxud po’latga tushirilgan suvrat botiqlariga to’ldiriladi. Ofort texnikasida botiq gravyura olish uchun mis taxtacha yuzasi boshda lok qatlami bilan qoplanadi. Shundan so’ng rassom unga gravyura soluvchi nina bilan suvratni teshib-teshib tushiradi. Teshilgan varaqlar azot kislotasi bilan o’yiladi, hosil bo’lgan botiq tasvir bo’yoq bilan to’ldiriladi va qog’ozga iz olinadi.