Ijtimoiy markazlashgan pedagogik texnologiya

Ijtimoiy markazlashgan pedagogik texnologiya-bola hayotiy faoliyatining ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlari, parametrlarini rivojlantirish va o’zgartirishga qaratiladi.