Jim

Jim – daryolar o`zanining suv sekin oqadigan chuqur qismlari.