Jimbuloq

Jimbuloq – buloq ko`zi bilan suvli qatlam sathi teng bo`lgan, suv suvli qatlam jinslari orasidan sizib chiqadigan buloq. Bunday buloqlar ko`pincha sizot suvlar tarqalgan yerlarda bo`ladi.