Mer

Mer (fransuzcha maire, angliycha mayor, lotincha major-katta, to’ng’ich so’zidan)-Angliya, Fransiya, AQSh kabi mamlakatlarda o’z-o’zini idora qiluvchi mahalliy boshqarmada mansabdor kishi; munitsipalitet boshqarmasining boshlig’i. Mer munitsipalitet muassalarida ijro etuvchigina bo’lmay, balki joylarda hokimiyatning direktivalarini amalga oshirishda hukumat mansabdori hamdir.