Mo’la

Mo’la (turkcha)-qadimgi va o’rta asr shahar, qal’a, ko’shk hamda qo’rg’onlari devorlariga qurilgan tayanch inshoot. Mo’lalar, asosan, devorlarni mustahkamlash uchun bino qilinib, ulardan mudofaa maqsadida ham foydalanilgan.