Odamsimon maymunlar

Odamsimon maymunlar – tor burunli mауmunlar oilasi. Bularga оrangutan, shimpanze, gorilla kiradi.