Orakul

Orakul (lotincha oraculum, oro-so’rayman, gapiraman so’zidan)-Qadimgi Sharq, Qadimgi Yunoniston va Qadimgi Rimda go’yoki ilohlardan olingan hamda kohinlar tomonidan kishilarga yetkazilgan karomat, shuningdek, karomat e’lon qilingan joy.