Osteoma

Osteoma (osteo… va Yunoncha Oma — o’sma) — suyak to’qimasidan hosil bo’ladigan xavfsiz o’sma.Ko’mikli suyakdan tuzilgan (ko’mikli), qattiq suyakdan tuzilgan (kompakt), suyak pardasi atrofidan chiqadigan (paraostal) va suyakning biriktiruvchi to’qimasidan chiqadigan (periostal) turlari bor.