Paleo…

Paleo… (Yunoncha palaios — qadimgi, ko’hna) — o’zlashma qo’shma so’zlarning birinchi qismi; «qadimgi», «qadimiylikka, qadimiyatga aloqador» kabi ma’nolarni bildiradi (masalan, paleobotanika, Paleografiya).