Paleoantroplar

Paleoantroplar (Paleo… va Yunoncha antropos — odam) — paleolit davri qazilma odamlari (pitekantroplar, neandertallar va boshqalar).