PUL TAKLIFI (MUOMILADAGI PUL MIQDORI)

PUL TAKLIFI (MUOMILADAGI PUL MIQDORI) – metall va qog’oz pullar, talab qilinganda beriladigan omonatlar, chek ko’rinishidagi omonatlar, shuningdek, (pul taklifining bir oz keng ma’nodagi ta’riflarida) muddatli omonatlar, depozitlar va hokazolar.