Radiolariyalar

Radiolariyalar, nurlanuvchilar – sarkodalilar sinfiga mansub soda hayvonlarning kenja sinfi. Asosan iliq iqlimli dengizlarda tarqalgan plankton organizmlar.