Radioprotektorlar

Radioprotektorlar – nurdan himоуа qiluvchi tabiiy moddalar yoki kiшуоviу birikmalar. Undan tirik оrganizmlarni ionlashtiruvchi nurlardan himoya qilishda va radiatsiyaga bo’lgan chidamliligini oshirishda foydalaniladi.