Shira (suv) harakati

Shira (suv) harakati – o’simliklar tanasida shira (suv) уа unda erigan plastik moddalarning yuqoriga tomon kuchli harakat qilishi. Bu, ayniqsa, bahor oylarida kuchayadi.