Shirabargli o’simliklar

Shirabargli o’simliklar – fotosintez jarayonida bargida shakar hosil bo’luvchi o’simliklar (odatda, boshqa o’simliklar kraxmal to’playdi). Masalan, lola, piyoz.