Sitotomiya

Sitotomiya – hujayra bo’linishining oxirgi fazasi. Mitoz yoki meyoz bо’linishning telofaza davrida оnа hujayraning ikkita qiz hujayraga ajralib, ular orasida to’siq hosil bo’lishi.