Sitozol

Sitozol – sitoplazmaning shaklsiz, gelsimon qismi. Hujayraning 50 foizdan ortiq qismini tashkil qiladi. Oraliq almashinuvining ko’pchilik reaksiyalari sitozol bilan bog’liq.