Sitrullin

Sitrullin – kamdan-kam uchraydigan aminokislota. Mochevinaning hosil bo’lishida asosiy o’rinni egallaydi. Soya va tarvuz urug’ida ko’p.