Sochpopuk, chochpopuk

Sochpopuk, chochpopuk — ayollar- ning soch taqinchog’i. Uchlari popukchalar bilan tugallanadigan 2-4 (ba’zan 15— 20 va undan ortiq) qalin qora ip, ipak va jundan eshilgan tutamlardan iborat. Tutamlarga turli shakldagi (kubbali TSI- lindr, konus) naychalar kdtsaladi; kdtsa- malar S.da ey kabi joylashadi, qadamalar ostidan popukchalar chiqariladi. Ba’zan qadamalar orasida tumor, bezakli tan- galar ham osilgan. S.ning soch o’rimiga qo’shib o’riladigan, mayda o’rilgan soch o’rimlariga hamda kiyim (orqa elka qismi)ga tikib qo’yiladigan xillari keng tarqalgan. Shuningdek, 20-a.ning oxirlarida qizchalar uchun do’ppita tikib qo’yiladigan turi ham yuzaga keldi.