Sohil

Sohil — 1) quruklikning suv havzasi (dengiz, ko’l, dare va b.) qirg’og’i bo’ylab cho’zilgan va ularga Nishab bo’lgan qismi, relefi hoz. zamon va kad. Relef shakllariga mos bo’ladi. S. 3 zona: 1) dengizbo’yi — dengiz terrasalari zona- si, 2) hoz. zamon qirg’oq shakllari rivoj- lanayotgan qirg’oq zonasi, 3) suv bosgan qad. qirg’oq shakliga ega sohilbo’yi zona- sidan iborat (yana q. Qirg’oq); 2) Sahroi Kabir janubida cho’llar bilan fasliy nam o’rmonlar o’rtasida joylashgan sa- vanna zonasi.