«Sohibqiron»

«Sohibqiron» — o’zbek xalq dostoni. O’gay onalar tuhmati bilan chaqaloqligidayoq ota-onasidan ajra- tilgan egizaklar taqdiri haqidagi do- stonlar turkumi («Qironxon», «oy- parcha», «Odilxon», «choryor», «zorliq bilan mungliq» va b.)ga kiradi. «S.»da farzandsizlik tufayli chekilgan ohu zorlar, kundoshlarning moldunyo ort- tirish yo’lidagi g’arazli niyatlari, qabixdiklari, shohning adolatsiz hukmi, Bo’tako’zning zindonda azob tor- tishi, egizaklar taqdiri, sarguzashtla- ri va h.k. fantastik hodisalar bilan uyg’unlikda ifodalangan. Unda muhim ijtimoiy, ma’naviyaxloqiy masalalar, omma ongiga oson etib boradigan uslub- da bayon kilingan. «S.»dagiga o’xshash Syu- Jet boshqa xalqlar yozma adabiyotiga ham o’tgan (A. S. Pushkinning «Shoh Sulton, ulik Malika va etti Bahodir haqida er- tak» asari). Nashri: Sohibqiron, Doston, T., 1964.