«Soyuz»

«Soyuz» — kosmosda uzoq vakt uchish, manyovrlar o’tkazish, orbitada bosh- ka kosmik kema (kk)larga yaqinlashish va ular bilan tutashishga mo’ljallangan ko’p o’rinli sovet Kklarining hamda kk larni ishlab chiqarish. va uchirish dastu- rining nomi. 1967-81 y.larda orbitaga 40 ta «S», chiqarilgan. Shu jumladan, 2 tasi kosmonavtsiz uchirilgan. «S», ba- zasida «Salyut» va «Mir» orbital st- yalariga ekipaj a’zolarini olib chiqish va kosmonavtlarni erga qaytarib olib tushish uchun mo’ljallangan «S. T» va «S. TM» kosmik kemalari ishlab chiqiddi. 1979-86 y.larda 15 ta, «S. T» kosmik kemasi (shulardan 1 tasi kosmonavtsiz), 1986-94 ylarda 19 ta «S. TM» kosmik kemasi (shulardan 1 tasi kosmonavtsiz) uchirilgan.