Streptomitsetlar

Streptomitsetlar – aktinomitsetlar oilasi. Asosan tuproqda yashaydi. Qimmatbaho antibiotiklar hosil qiladi.