Subtropik o’simliklar

Subtropik o’simliklar – subtropik zonada o’sib, yil bo’yi rivojlanuvchi o’simliklar. Masalan, limon, apelsin, anjir, аnоr, хurmо уа hokazo.