Suvsarlar

Suvsarlar – asosan oqar suvlarda yashovchi hayvonlar urug’i. Qizil kitobga kiritilgan.