Uval

Uval– yokbarri siya, bora-bora tevarak-atrofdagi tekislikka qo`shilib ketadigan yassi qirlar. Uvalning nisbiy balandligi 200 metrdan oshmaydi.