Urochishe

Urochishe- tabiiy landshaftning morfologik birligi. Urochishe o`z navbatida, eng kichik morfologik birlik bo`lmish fatsiyalardan tashkil topadi. Urochishelar landshaft fonida biror muhim tabiiy belgisi bilan alohida ajralib turadi. Masalan, dasht yoki cho`l landshaftlaridagi botiq, jar, daryo vodiysidagi daraxtzor yoki bo`tazor va h.k.