UY XO‘JALIKLARINING ISTE’MOLCHILIK SARFLARI

UY XO‘JALIKLARINING ISTE’MOLCHILIK SARFLARI – kundalik tovarlarga foydalaniladigan iste’mol buyumlariga va boshqalarga qilinadigan sarflardir.