UY XO‘JALIKLARINING NATURAL SHAKLDAGI DAROMADLARI

UY XO‘JALIKLARINING NATURAL SHAKLDAGI DAROMADLARI – tovar shakliga ega emas va ular o‘z-o‘zini ta’minlashga mo’ljallangan uy xo’jaligi azolari mehnatining natijasidan iborat bo’ladi.