UZLUKSIZ TASODIFIY MIQDOR

UZLUKSIZ TASODIFIY MIQDOR – qabul qiladigan cheksiz ko’p qiymatli sonlar o’qidagi biror chekli yoki cheksiz oraliqni tashkil qiluvchi miqdor.