UZOQ FOYDALANILADIGAN ISTE’MOL MOLLARI

UZOQ FOYDALANILADIGAN ISTE’MOL MOLLARI – iste’mol ehtiyoji (maqsadi)ni bir yil yoki undan uzoqroq muddatga ko’p marta yoki doimo qondirish uchun mo’ljallangan tovarlar.