UZLUKSIZ OQIM

UZLUKSIZ OQIM – kirish materiallarini bitta uzluksiz jarayon davomida tugallangan mahsulotga aylantirishga mo’ljallangan (ko’p hollarda avtomatlashgan) oqim tizimi.