Varshava knyazligi

Varshava knyazligi (Varshava gersogligi) — Tilzit sulhi (1807) ga ko’ra Napoleon I tomonidan Prussiya (1807) va Avstriya (1809)dan tortib olingan Polsha yerlarining birlashishi natijasida tashkil topgan davlat. Fransuz qo’shinlari 1812 yil Rossiyada tor- mor etilgach, 1814-15 yillardagi Vena Kongressiga binoan Varshava knyazligi hududi Rossiya, Avstriya va Prussiya davlatlari o’rtasida bo’lib olingan.