Yilnoma (solnoma)

Yilnoma (solnoma)-o’tmishda eng muhim tarixiy voqealar tartib bilan bayon etilgan tarixiy asar. Har bir mamlakatda yaratilgan yilnomalar shu mamlakat tarixi to’g’risidagi eng muhim manbalardan hisoblanadi.