Yilnomachi (solnomachi)

Yilnomachi (solnomachi)-o’tmishda eng muhim voqealarni, ya’ni yilnomalarni yozuv boruvchi shaxs.