Yizak

Yizak (turkcha)-qoraxoniylar qo’shinning avangardi, hamisha oldinda yurgan.