ABDULQODIR

ABDULQODIR ibn Sayid Abdulvahhob — xurosonlik mashhur xattot, Amir Temurning kotiblaridan biri. «Qomus ul-a’lam» asarining muallifi Somiy Shamsiddinning yozishicha, uning ikkita dastxat kitobi bo’lgan.