O’SIMLIKLAR EMBRIOLOGIYASI

O’SIMLIKLAR EMBRIOLOGIYASI, fitoembriologiya — o’simliklar morfologiyasining xususiy predmeti, o’simliklar murtagining hosil bo’lishi va rivojlanishi qonuniyatlarini o’rganadi. Ochiq urug’lilar va gulli O’simliklar embriologiyasi urug’ kurtak va gulda kechadigan ontogenezi hamda gametofitlar, … Read More

O’SIMLIKLAR FIZIOLOGIYASI

O’SIMLIKLAR FIZIOLOGIYASI — o’simliklar hayot faoliyati umumiy qonuniyatlarini o’rganadigan fan. Osimliklar fiziologiyasi o’simliklarning o’z tanasini tiklashi, ko’payishi uchun zarur bo’lgan mineral moddalar va suvni o’zlashtirishi, o’sishi, rivojlanishi, gullashi va meva … Read More

O’SIMLIKLAR SISTEMATIKASI

O’SIMLIKLAR SISTEMATIKASI — botanikaning bo’limi; hozirgi va qirilib ketgan o’simliklarni tavsiflash, ularni har xil darajada taksonlar bo’yicha tasnif qilish bilan shug’ullanadi. O’simliklar sistematikasi uzoq tarixga ega. O’simliklar dastlab ko’zga oson … Read More

O’SIMLIKLAR MORFOLOGIYASI

O’SIMLIKLAR MORFOLOGIYASI, fitomorfologiya — botanikaning bo’limi; o’simliklarning tuzilishi va forma hosil bo’lishi jarayonlaridagi qonuniyatlarni o’rganadigan fan. O’simliklar morfologiyasining tarixiy taraqqiyoti davomida undan o’simliklar anatomiyasi, o’simliklar embriologiyasi, tsitologiya mustaqil fan sifatida … Read More

O’SIMLIKLAR KASALLIKLARI

O’SIMLIKLAR KASALLIKLARI — o’simliklarda turli sabablar — kasallik qo’zg’atuvchilar hamda noqulay tashqi sharoit ta’sirida yuz beradigan patologik jarayonlar. Bular organism funktsiyasi (fotosintez, nafas olish, o’stiruvchi moddalar sintezi, suv, oziq moddalar … Read More

O’SIMLIKLAR ZARARKUNANDALARI

O’SIMLIKLAR ZARARKUNANDALARI — madaniy o’simliklarni zararlaydigan yoki ularni nobud qiladigan jonivorlar. Umurtqali hayvonlarning sut emizuvchilar sinfi, ayniqsa, kemiruvchilar turkumiga mansub O’simliklar zararkunandalari ko’p. Umurtqasiz hayvonlardan qorinoyoqli mollyuskalarning ayrim turlari, nematodalar … Read More

O’SIMLIKLAR ANATOMIYASI

O’SIMLIKLAR ANATOMIYASI — botanikaning o’simliklarning ichki tuzilishini o’rganadigan bo’limi. O’simliklar anatomiyasining paydo bo’lishi mikroskopning kashf etilishi va 17-asr oxirida Italiya biologi M.Malpigi hamda ingliz botanigi N.Gryu tomonidan ilk bor o’simlik … Read More

O’SIMLIKLARNI HIMOYA QILISH

O’SIMLIKLARNI HIMOYA QILISH, o’simliklarni zararkunanda va kasalliklardan himoya qilish — 1) qishloq xo’jalik fanlarining bir sohasi; o’simliklarga zararkunanda, kasalliklar, begona o’tlar yetkazadigan zararni o’rganadi va uning oldini olish hamda bartaraf … Read More

O’SIMLIKSHUNOSLIK

O’SIMLIKSHUNOSLIK — madaniy o’simliklarni yetishtirish usullari haqidagi fan. Tuproqshunoslik, umumiy dehqonchilik, qishloq xo’jalik meteorologiyasi, o’simliklar fiziologiyasi, biokimyosi, genetikasi, selektsiyasi, qishloq xo’jalik mikrobiologiyasi, agrofizika, agrokimyo, urug’chilik, o’simliklarni himoya qilish bilan chambarchas … Read More

O’SIMLIKLARNI HIMOYA QILISH INSTITUTI

O’SIMLIKLARNI HIMOYA QILISH INSTITUTI, O’zbekiston o’simliklarni himoya qilish ilmiy tadqiqot instituti — o’simliklarni himoya qilish bo’yicha bosh muvofiqlashtiruvchi ilmiy markaz. 1958 yilda Butunittifoq paxtachilik institutining o’simliklarni himoya qilish Markaziy stansiyasi … Read More