TOMAS JARAYONI

TOMAS JARAYONI — suyuq fosforli cho’yanni qisilgan havo yoki boshqa oksidlovchi gaz aralashmasi muhitida konvertera. Qayta ishlab po’latga aylantirish. Ingliz metallurgi S. J. Tomas (1850 — 85) taklif qilgan (1878). … Read More

Buxoro xonligining bo’ysundirilishi

Buxoro xonligining hukmdori Muzaffarxonning butun mintaqa taqdiri qil ustida turgan bir paytda Chor hukumatini tajovuziga qarshi keskin choralarni ko’rmasligi xalqning g’azabini uyg’otdi. U shu darajada kaltafahm bo’lganki toshkentliklar umum dushmanga … Read More

Toshkentning urushib olinishi

General Chernyayev bu shaharni egallash uchun tayyorgarlik ishlarini ko’rib oziq-ovqat, qurol-aslaha va boshqa narsalarni oshkentga olib borishni uyutirish vazifasini Alimqulu tomonidan o’ldirilgan Boyqozoqboyning o’g’li Oqmullaga topshirdi. Qo’qon qo’shinlari artelleriyasi ham … Read More

Oqmaschitdagi jang

XIX asrning 40-yillarida o’zbek xonliklariga qarshi yurish boshlab yuborildi. Bu vaqtlarda qozoq xalqining sodiq farzandi Sulton Kenisar boshchiligida Chorizm hukmronligiga qarshi harakat kuchaydi. 1843 yilda harbiy kuchlar bu qo’zg’olonni bostirish … Read More