Qumsaqich

Qumsaqich – murakkabguldoshlar oilasiga mansub ko’p yillik o’tsimon o’simliklar turkumi. Asosan, Yevrosiyoning mo’tadil iqlimli mintaqalarida tarqalgan. O’zbekistonda yakannamo Qumsaqich va yalang’ochurug’ Qumsaqich turlari uchraydi. Yakannamo Qumsaqichning ildizi yaxshi rivojlangan. Bo’yi 50-80 santimetr, poyasi pastdan shoxlangan. Savatchalari bitta yoki 2-3 tadan, shingilsimon ro’vak shaklida to’pgul hosil qiladi. Savatchalari 2 gulli, gullari sariq. Iyul—oktabrda gullab urug’laydi. Daryo o’zanlari, shag’al-toshli yerlar va tog’yonbag’irlarida o’sadi. Qumsaqichning ayrim turlari tarkibida past navli kauchuk bor.